F.A.Q.
Často kladené dotazy

 

Pelety se dělají ze sušeného dřevního odpadu. Pro výrobu našich pelet čisté výběrové jakosti používáme pouze hobliny, štěpky a piliny, tedy vedlejší produkty z našich vlastních dřevozpracujících závodů.Výroba pelet je integrována přímo do výrobních linek těchto závodů. Veškeré piliny padají do kontejneru umístěného těsně před sušárnou. V ní se suší piliny horkým vzduchem, přičemž se využívá zbytkové teplo ze sušáren dřeva. K takto vysušeným pilinám se přidávají vysušené hobliny a štěpky. Ty se pak drtí na správnou velikost frakce, která je optimální pro výrobu pelet. Díky pečlivé kontrole vstupního materiálu integrované do lisovacího zařízení dosahujeme stabilně nejvyšší kvality s konstantním obsahem sušiny a s konstantní hustotou.

Naše metoda sušení pilin zaručuje neznečištění pilin neznámými částicemi. Díky tomu odpovídá obsah popela z našich pelet vždy přesně obsahu pilin. Po výstupu z lisovacího zařízení se pelety chladí a skladují. Před dodáním zákazníkovi se pelety prosévají, abychom se ujistili, že bylo dosaženo žádoucí kvality.
Na naší domovské stránce zjistíte zadáním svého PSČ, zda dodáváme do Vašeho regionu. Pokud do Vašeho regionu v současné době nedodáváme, zaregistrujte se prosím v horní části stránky. Zkontaktujeme Vás, jakmile budeme schopni dodávat i k Vám.

Jestliže dodáváme do Vašeho regionu a ještě nejste našimi zákazníky, zaregistrujte se prosím. Pokud jste od nás už odebírali pelety, přihlaste se prosím zadáním svých přístupových kódů. Poté si můžete kliknutím na tlačítko „Vložit zboží do košíku“ objednat pelety v pytlích na paletách nebo sypané pelety.

Kliknete-li na tlačítko „V košíku“, zobrazí se Vaše objednávka. Zkontrolujte prosím všechny údaje a svou adresu a opravte je prosím, jsou-li nesprávné.

Uveďte prosím, zda chcete být předem upozorněni na dodávku zprávou SMS, e-mailem či telefonicky. V případě, že jste si objednali sypané pelety, nám prosím sdělte, zda bude nutná hadice delší než 20 metrů.

Označte prosím, zda si přejete platbu fakturou nebo kreditní kartou. U volně sypaných pelet je možná pouze platba fakturou.

Odešlete svou objednávku. Přečtěte si prosím dodací podmínky a zaškrtněte políčko „Souhlasím“.

Vyplňte údaje o své kreditní kartě, pokud jste se rozhodli pro platbu touto cestou.

Poté obdržíte na svou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí Vaší objednávky.

V případě zájmu o pelety v pytlích budete přesměrováni na e-shop společnosti Stavebniny DEK, která pro Stora Enso zajišťuje prodej tohoto typu balení pelet. Přes tento e-shop storaensopelety.cz můžete zakoupit pouze volně ložené pelety.
Pelety se nesmí dostat do styku s vlhkostí či vodou. Pokud se to stane, pelety se rozpadnou a čtyřnásobně zvětší svůj obsah. Palety s neporušeným obalem lze skladovat venku, avšak doporučujeme je chránit před povětrnostními vlivy např. nepromokavou plachtou.
Ne, nemusíte.

Je pouze důležité zajistit tyto věci:
 • Ujistěte se, že komunikace vedoucí k místu dodávky je v průběhu pěti pracovních dnů po dni objednávky dobře udržovaná. Pelety mohou být dodány i o víkendu a o svátcích.
 • Při příjmu volně ložených pelet musí být zásobník připraven na dodávku od prvního dne po objednání.
 • Při příjmu pelet na paletách musí být podána jasná písemná instrukce a/nebo musí být jasně označeno místo, kam mají být palety složeny.
Přečtěte si prosím informace o různých způsobech platby a rozhodněte se pro tu, která Vám nejvíce vyhovuje. V ceně je započítáno 15% DPH. Pelety dodáváme bezplatně na místo uvedené na objednávce. Nabízíme možnost platby kreditní kartou.

Používáme metodu 3D-Secure v souladu s novými bezpečnostními standardy PCI ze 31. prosince 2008. Veškeré transfery jsou zakódované.

Platební kartou Visa nebo MasterCard můžete zaplatit prakticky okamžitě. Chcete-li nám vrátit naše zboží, Vaše peníze Vám přijdou zpět na Vaši kartu.

Dodatečné platby

Je-li pro dodávku nutná hadice delší než 20 m, musí to být uvedeno v objednávce. Za tuto službu účtujeme poplatek ve výši 700 Kč za dodávku. K dodatečné platbě může také dojít u volně ložených pelet, nelze-li odebrat objednané množství pelet z důvodu příliš nízké kapacity zásobníku. Přejete-li si být telefonicky předem upozorněni na dodávku, bude Vám naúčtován poplatek ve výši 200 Kč. Upozornění zprávou SMS nebo e-mailem je bezplatné.
Chcete-li reklamovat naše výrobky nebo služby, kontaktujte nás prosím v co nejkratší době po zjištění závady.

Reklamacím použitého zboží nelze vyhovět.

Pro kladné vyřízení reklamace nám musí být umožněno otestovat reklamovaný produkt.
Pokud nám chcete sdělit své zkušenosti s našimi produkty, nebo máte otázky týkající se našich výrobků a služeb, napište nám prosím.
Dodací lhůta

Dodací lhůta zahrnuje obvykle 14 pracovních dnů po dni objednávky. Zboží se dodává od 6.00 do 22.00 od pondělí do neděle podle rozpisu firmy Stora Enso. Expresní dodávky jsou možné po domluvě.

Poplatky za upozornění na dodávku
 • Telefonicky: 200 Kč
 • SMS: 0 Kč
 • E-mail: 0 Kč
Všeobecné podmínky

Volně ložené pelety se dodávají v objednaném množství ±200 kg, pokud má zásobník dostatečnou kapacitu. Objedná-li si kupující množství pelet přesahující kapacitu zásobníku, nenese firma Stora Enso zodpovědnost za případná poškození zásobníku.

Pravidla pro příjem sypaných pelet

Příjemce zodpovídá za:

 • produkt od konektoru plnicího systému
 • dostatečnou kapacitu označeného zásobníku
 • předem včas zajištěný pořádek na místě dodávky
 • přístupovou komunikaci k místu složení dodávky: minimální šířka 3,5 m, průjezdní výška 4,5 m (bez větví), způsobilost pro těžké nákladní soupravy (hmotnost na nápravu 10 tun), odhrnutý sníh a posyp
 • způsobilost zásobníku pro naplnění peletami (Pozor! Nelze použít plastové potrubí. Odsávací přípojka musí mít průměr min. 200 mm nebo ekvivalentní plošný obsah)
 • umístění plnicí přípojky venku na místě snadno přístupném pro řidiče cisterny, označení této přípojky jménem a adresou
 • pevné namontování nátrubku plnicí přípojky (samec) s průměrem min. 102 mm (4″)
 • správné umístění nátrubku: Vodorovně instalovaná přípojka musí být ve výšce max. 1,5 m a min. 0,1 m – Vertikálně instalovaná přípojka musí být ve výšce max. 1,5 m a min. 0,8 m
 • správnou instalaci, velikost a čistotu prachového ventilu, pokud je nutný
Pravidla pro příjem pytlů na paletách

Pelety jsou baleny v plastových pytlích a složeny na paletách. Hmotnost jednoho pytle je 15 kg, hmotnost palety je 1 050 kg. Palety se dodávají nákladním automobilem s jeřábem nebo se zvedacím zařízením v souladu s rozhodnutím dodavatele. Nenačaté palety lze po krátkou dobu skladovat venku nepřikryté. Načaté palety je nutno přikrýt, protože pytle jsou perforované, a tudíž promokavé.

Příjemce zodpovídá za:

 • zřetelné označení místa, kam mají být palety složeny (Pozor! Toto místo musí být přístupné pro příslušný nákladní automobil)
 • dodržování instrukcí dodavatele o skladování pytlů a manipulaci s nimi
 • za zakoupený produkt po uskutečnění dodávky
 • vhodnost místa určeného ke složení objednaného produktu
 • předem včas zajištěný pořádek na místě dodávky
 • přístupovou komunikaci k místu složení dodávky: minimální šířka 3,5 m, průjezdní výška 4,5 m (bez větví), způsobilost pro těžké nákladní soupravy (hmotnost na nápravu 10 tun), odhrnutý sníh a posyp
Odpovědnost dodavatele

Dodavatel zodpovídá za:

 • správný produkt a jeho kvalitu v souladu s analýzou kvality produktu
 • správné množství produktu v souladu s objednávkou (u volně ložených pelet ±200 kg)
 • dodávku v dohodnuté dodací lhůtě
 • produkt a jeho dopravu ke konektoru plnicího systému u volně ložených pelet nebo k místu určenému ke složení palet
Řidič odmítne složení zboží v případě nebezpečí nehody či zranění.

Reklamace

Chce-li kupující reklamovat výrobky nebo služby firmy Stora Enso, nechť nás kontaktuje v co nejkratší době po zjištění závady. Reklamacím použitého zboží nelze vyhovět. Pro kladné vyřízení reklamace musí být dodavateli umožněno otestovat reklamovaný produkt. Reklamace týkající se drolení jsou možné, překročí-li jemné částice 4 procenta hmotnosti. Podíl jemných částic se zjišťuje rozborem šesti náhodných vzorků ze zásobníku, pokud byla při dodávce použita hadice kratší než 15 metrů. Všechny vzorky se váží, míchají ve speciálním bubnu a opět váží v souladu s normou EN ISO 17225-2:2014 třída A1.

Platební podmínky

Platební podmínky firmy Stora Enso odpovídají platebním podmínkám firmy DIBS Payment Services AB

Dodatečné platby

U dodávek volně ložených pelet doporučujeme v zájmu zachování prvotřídní kvality pelet hadici kratší než 10 m. Dbejte prosím na uvedení požadované délky hadice ve své objednávce, pokud přesahuje 20 m (maximální délka je 25 m). V tomto případě účtujeme poplatek ve výši 700 Kč za dodávku. K dodatečné platbě může rovněž dojít u volně ložených pelet, nelze-li odebrat objednané množství pelet z důvodu příliš nízké kapacity zásobníku.

Zrušení objednávky

V souladu s finským zákonem o ochraně spotřebitele platí, že pokud si kupující přeje zrušit objednávku, musí kontaktovat prodávajícího a oznámit mu, že nechce odebrat objednané zboží. Pokud kupující formálně zrušil objednávku, prodávající nemůže přimět kupujícího ke koupi či vymáhat platbu. Prodávající má však právo na náhradu nákladů vzniklých v důsledku zrušení objednávky, např. za zpětný odvoz předmětného zboží (finský zákon o ochraně spotřebitele 38/1978).
 

Ke stažení

Tracing script for Hubspot