Datum
Titulek
2017 10 16
Udržitelnost ve společnosti Stora Enso
Věděli jste? Přibližně 98 % z odpadu produkovaného společností Stora Enso je opětovně využíváno, buďto v naší vlastní výrobě, nebo externě.

Obnovitelnost se dotýká každé části našeho podnikání. Obecně vnímáme obnovitelnost jako cyklus, od surovin po život produktu po jeho využitelnosti, prostřednictvím recyklace nebo rozložitelnosti – a opětovné použití jako energie. Ve výrobě naše procesy recyklují chemikálie a využívají vedlejší produkty z biomasy k výrobě energie a tepla. Zbytky a vedlejší produkty, jako je kůra a dřevěný odpad, lignin, černý louh, a kal z čističky odpadních vod, lze mimo jiné použít k interní výrobě bioenergie.
 
Tracing script for Hubspot