Pro Vás

 

Surovinu k výrobě pelet získáváme z vlastních zdrojů. Vyrábíme je z vedlejších produktů našich dřevozpracujících závodů. Produkce pelet je přímo integrována do výrobní linky.

Jinými slovy, nabízíme Vám palivo, které je nejen vysoce výhřevné a ekologické, ale také cenově výhodné a spolehlivé. Solidní a komfortní. Snadno a rychle dostupné — kdekoliv.

Neseme zodpovědnost za celý výrobní řetězec od výchozí suroviny až po dodávku — v tradiční kvalitě firmy Stora Enso.   

Pelety firmy Stora Enso Vám skýtají řadu výhod.

 

Pelety jsou od přírody ekologické

 

  • přírodní a obnovitelný zdroj
  • solidní, CO2- neutrální palivo s minimem zbytkového popela
  • prvotřídní kvalita

 

Na evropskou jedničku v oblasti zpracování dřeva se lze spolehnout
  • vlastní produkční síť
  • snadno dostupná technická podpora a informace — přímo od výrobce

 

Cenová stabilita díky efektivitě výrobního procesu
  • výhradně vlastní zdroje – od výchozí suroviny po doručení na Vaši adresu
  • optimalizovaná výroba a logistika

 

Pro životní prostředí

 

Trvalá udržitelnost je pro nás samozřejmostí

Stora Enso je v rámci celosvětového trhu přední dodavatel inovativních ekologických řešení v oblasti obalů, biomateriálů, dřevěných výrobků a papíru. Naším cílem je vyvíjet výrobky a služby na bázi dřeva a dalších obnovitelných materiálů a nahradit jimi neobnovitelné materiály. Zodpovědné a trvale udržitelné zacházení s našimi přírodními zdroji je jedním ze základních pilířů filozofie firmy Stora Enso.

Výchozím materiálem pro naše veškeré výrobky je dřevo. Ve dřevě jakožto zodpovědné alternativě k ostatním stavebním materiálům zůstává po celou dobu jeho životnosti vázán oxid uhličitý, který stromy během růstu absorbovaly z atmosféry.

Doposud jsme prostřednictvím našich vysoce kvalitních dřevěných výrobků usilovali o to, aby lidé zažívali pocit pohody a bezpečí v nádherných moderních domech s vysokou ekologickou hodnotou. Nyní doplňujeme svou nabídku o pelety vyrobené z vedlejších produktů našich dřevařských závodů, které jsou přírodním, ekologickým a obnovitelným palivem. Pelety mají neutrální bilanci CO2, při spalování se z nich tedy uvolňuje stejné množství oxidu uhličitého, jaké stromy spotřebovaly pro svůj růst.

Výroba pelet je naším dalším logickým krokem na cestě ke snižování zátěže životního prostředí.

 

Tracing script for Hubspot